เกี่ยวกับเรา2023-02-06T11:39:51+00:00

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อบริษัท ทวิชาติชีไลน์ จํากัด
 • ประธานบริหาร  ดร.ศิรินัดดา หักพาล
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558
 • เป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับบริษัท ใน ประเทศเกาหลี,
  สวีเดน, ออสเตรีย และอื่นๆ
 • ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
 • ยอดขาย 150 ล้านบาท
 • มีพนักงานทั้งหมด 16 คน
 • วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ
  “เป็นผู้นํานวัตกรรมด้านความงาม 
  อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”

บริษัท ทวิชาติซีไลน์ จํากัดเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 โดยเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ทํา ด้านการเสริมความงามโดยมีประสบการณ์กว่า 8 ปี ซึ่งมาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านเลเซอร์ และ ผลิตภัณฑ์ทางการผ่าตัดเพื่อคลินิกเสริมความงามในประเทศและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าของบริษัทผลิตจากโรงงานที่ได้คุณภาพ ซึ่งมีสินค้าทั้งในส่วนเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่อง มือฉีด มีประสบการณ์ในการดูแลซ่อมบํารุงเครื่องมือด้านเลเซอร์มากว่า 8 ปี และ ยังมีทีมงานที่ สามารถให้คําปรึกษา สอนเทคนิคการใช้เครื่องแก่แพทย์ทางด้านผิวหนัง

บริษัท ทวิชาติชีไลน์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ของผู้อํานวยการเพื่อนําไปสู่นวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านความงามที่จะตอบทุกโจทย์ของปัญหาด้านผิวหนัง ซึ่งสามารถที่จะ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และยังมีประสิทธิภาพสูงอยู่ โดยที่อ้างอิงถึงผลงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับงาน วิจัยทางด้านวิหนัง เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้จัดจําหน่ายนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านอุปกรณ์ทางการ แwทย์และ ยารักษาด้านความงาม เราสามารถที่จะนําเสนอ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถทํา กําไรและมีความปลอดภัยให้แก่แพทย์ได้เป็นอย่างดีและตรงจุด ในตลาดโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีลูกค้าถึง 500 ราย เรายังสามารถที่จะให้คําปรึกษา และจัดหาเครื่องมือให้สําหรับคลินิกเสริม ความงามที่ใหม่ๆหรือสถาบันความงามที่ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

พันธกิจองค์กร

 1. เป็นผู้นําเทคโนโลยีเลเซอร์คุณภาพสูงสู่ตลาด
 2. นําความรู้มาเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาแนวโน้มของตลาด
 3. สร้างทีมงานบริการมืออาชีพที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ยาวนานและ ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการจัดการ ความหลากหลายของงานที่ซับซ้อน
 4. ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งเน้นไปที่ การวิจัยและพัฒนาที่จะผู้นําความรู้และการร่วมมือจากหมอผิวหนังจากทั่วโลก
 5. ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราทางด้านเลเซอร์จะสามารถเสนอสิ่งที่ทําให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
 1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า
 2. พัฒนาตลาดโดยนํานวัตกรรมและ ภูมิความรู้ส่งต่อให้กับแพทย์ผิวหนัง
 3. อุทิศตนเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจใหม่ๆให้กับวงการความงาม และเป็นผู้นําในการสร้างเครื่องมือให้ๆมาสู่ท้องตลาดโลก
 4. ลูกค้าของเราจะได้รับบริการจากทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการรับรอง และประสบการณ์สูง